6:00 Rezurekcja – w intencji Parafian
9:30 + żonę Lucynę Malińską (10 r. śm.)
9:30 + Jana Keklaka (1 greg.)
11:00 + rodziców Edmunda i Eleonorę Grzelak, Jana Grzelaka
11:00 + rodziców Mariannę i Czesława Rychlińskich, Henryka i Zdzisławę Danowskich
12:30 + Tadeusza Stefańskiego (7 r. śm.), rodziców Henrykę i Eugeniusza Żaglewskich
12:30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin Zaremba i Janiszewskich
15:00
16:00 + Ryszarda Adamczyka (2 r. śm.)
18:00 + Leszka Woronieckiego (12 r. śm.), Natalię i Krzysztofa Rugieł
18:00 + rodziców i rodzeństwo Margalskich