6:00 Rezurekcja – w intencji parafian
9:30 + Ryszarda Kazimierczaka (1 greg.)
9:30 o Boże błog. w służbie Panu dla Roberta
11:00 + Irenę Kicińską, r-ców Borków i Kicińskich, Jolantę Pola i Wiesława Szypulskiego
11:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Ryszarda (z ok. 50 rocz. ślubu)
12:30 + r-ców Edmunda i Eleonore Grzelak
12:30 + Mirosława Radomskiego (5 r. śm.), r-ców Irenę i Michała Kozickich
16:00 + Rafała Tomczaka
18:00 + Barbarę Melkowską (pog.)