6.00 Rezurekcja – za Parafian
9.30 Za śp. Leszka Woronieckiego i Natalię Rugieł
11.00 Za śp. Andrzeja Fuz, Kazimierza, Andrzeja i Józefę Korytkowskich
12.30 Za śp. Andrzeja Jurkowskiego w 2 r. śm. – chrzty: Maria Łucja, Kornelia, Stanisław, Alicja
16.00 Ślub: Rafał Wachnik i Patrycja Rutkowska
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda oraz za śp. Rodziców Stanisława Rosiak, Józefę i Krzysztofa Kolczyńskich
20.00 Za śp. Wojciecha Jankowskiego i Aleksandra Jankowskiego