7.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 15/
17.00 Za śp. Wiesława Kuźniewskiego
18.00 Za śp. Antoniego Matusiaka w 27 r. śm.
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./