8.00 Za śp. Tadeusza i Stanisławę Kokosza
9.30 Za śp. Zofię Strzelecką
11.00 W intencji Parafian i Ojczyzny – chrzest: Amelia Zuzanna
18.00 Za śp. Stanisława i Stanisławę Frankel oraz Genowefę