7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 8/
7.00 Za śp. Danutę Wasilewicz /1 popog./
17.00 Za śp. Krystynę Annę Borycką w 9 r. śm i Grzegorza Boryckiego
18.00 Za śp. Radosława Nisztora
18.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./