7.00 Za śp. Ryszarda Głoś /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Rodziców Julię i Józefa Chojnowskich oraz Zefirynę Chojnowską w 19 r. śm.