7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Jana Śmigielskiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Andrzeja Lewandowskiego w 5 r. śm.