8.00 Za śp. Rodziców Jabłońskich i Jerzego Jabłońskiego oraz dziadków Szczypińskich
9.30 Za śp. Katarzynę Muzyka w 22 r. śm.
11.00 Za śp. Rodziców Irenę i Stefana Szymańskich i brata Andrzeja [po Mszy św. chrzest: Kornelia]
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Nikodem i Anna
16.00 Za śp. Łukasza Warczakowskiego w 10 r. śm.
18.00 Za śp. Elżbietę Piotrowską-Sowa w 5 r. śm.
20.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 27