7.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Annę Domińską w 14 r. śm. i Władysława Domińskiego w 12 r. śm.
18.00 Za śp. Ryszarda Misztalskiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Roberta Bodęga /pog./