7.00 Za śp. Annę Szopską /pog./
17.00 Za śp. Katarzynę Annę Jędrzejewską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Ericha Klausa Kutza /pog./