7.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
7.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 11
7.00 Za śp. Feliksa Kozłowskiego w 1 r. śm, Kazimierza Kozłowskiego i Eugenię Kozłowską
18.00 BIERZMOWANIE