7.00 Za śp. Janinę Bondar /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Leszka Bartos w rocznicę śmierci
18.00 Za śp. Zofię i Mirosława Krawczyńskich