7.00 Za śp. Irenę Choińską /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Teresę Alicję Sadłowską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Dziadków Sochockich i rodzinę Ignaczak
18.00 Za śp. Rodziców Leokadię i Mariana Jankowskich oraz brata Andrzeja Jankowskiego