7.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./
17.00 Za śp. Czesławę i Kazimierza Małkowskich
18.00 Za śp. Rodziców Władysława i Teresę Dobiesz i Dziadków Walentego i Józefę Pydyn
18.00 Za śp. Rodziców Teresę i Władysława Kwiatkowskich