7.00 Za śp. Artura Bachmana
7.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 22/
17.00 Za śp. Wandę Najmrocką /im./
18.00 Za śp. Józefę i Juliana Gajewskich
18.00 Za śp. Rodziców Władysławę i Jana Grzelak oraz rodzeństwo