7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /pog./
18.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./