7.00 Za śp. O łaskę chrzty dla Zosi i Małgosi
18.00 Za śp. Renatę Welenc w 6 r. śm.