7.00 Za śp. Izabelę Rutecką /popog./
17.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską, Rodziców i braci Kuźniewskich
18.00 Za śp. Marię Sobótka /popog./