7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
7.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./
7.00 Za śp. Elżbietę Korzeń /popog./
18.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./