7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk
17.00 Za śp. Leszka Majewskiego /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Reginę Gurzkowską /int. od Rady Pedagogicznej ZSz Nr 5/
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./