7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
17.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika w 1 r. m.
18.00 Za śp. Wiktorię i o pokój serca dla Rodziców
18.00 Za śp. Teresę Zarzycką /popog./