7.00 Za śp. Irenę Grzeszczuk w 2 r. śm. i Longina Grzeszczuk
17.00 Za śp. Annę Krupińską /9 r. śm./ i Mieczysława Krupińskiego /17 r. śm./
18.00 Za śp. Eugeniusza, Mariannę Zuzannę i Krzysztofa Wiklowskich
18.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./