7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego /popog./
18.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Jolantę Rutecką /popog./