7.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Honoratę i Sławomira Kowalskich, Janinę i Czesława Kaniów oraz Jadwigę Misiak
18.00 Za śp. Jana Pol /popog./
18.00 Za śp. Elżbietę Krzywkowską /popog./