7.00 Za śp. Ewę Lis /pog./
7.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./
7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
7.00 Za śp. Stanisławę Poddenek /pog./
18.00 Ślub: Dominika Paliwoda i Ryan Wielgus