7.00 Za śp. Zenobiusza Maćkowskiego /pog./
17.00 Za śp. Krzysztofa Godlesia /pog./
18.00 Za śp. Bogusławę Ignaczewską w 15 r. śm.
18.00 Za śp. Tadeusza Majewskiego