7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
7.00 Za śp. Ryszarda Wudarskiego /pog./
7.00 Za śp. Józefa Dąbrowskiego /pog./
7.00 Za śp. dziadków Jadwigę i Władysława Buraczyńskich
18.00 Za śp. Sławomira Wesołowskiego /pog./