7.00 Za śp. Annę Bejger /pog./
17.00 O przemianę serca osoby Bogu wiadomej
18.00 Za śp. Dziadków Franciszka i Mariannę Antoniewskich oraz dziadków Jana i Feliksę Muras
18.00 Za śp. Mariannę Strześniewską w 1 r. śm.