7.00 Za śp. Annę Bejger /pog./
17.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./
18.00 Za śp. Romualda Ziółkowskiego w 9 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Pawłowską w 3 r. śm.