7.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./
17.00 Za śp. Andrzeja, Józefa i Wacławę Ogieniewskich
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 4
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego