7.00 Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./
17.00 Za śp. Krystynę Woźniak w 2 r. śm. oraz Filomenę i Mieczysława Kwiatkowskich
18.00 1) Za śp. Zofię i Jana Dylewskich oraz Helenę i Stanisława Szewczyk
2) Za śp. Krzysztofa Godlesia /pog./