7:00 + Weronikę Wudarską (pog.)
7:00 + Tobiasza Petrykowskiego (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (26 greg.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Józefę Szczutowską (6 greg.)
17:00 + Romana Chęcińskiego (4 r. śm.) i Agnieszkę Chęcińską
18:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (6 greg.)
18:00 + Wiesławę i Andrzeja Podsiadły