7.00 Za śp. Jerzego Żukowskiego /pog./
17.00 Za śp. Witolda Kajkowskiego w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Teresę Ignaczewską w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka