7.00 Za śp. Andrzeja Pawlak
17.00 Za śp. Mirosława Radomskiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 14
18.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./