7.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
17.00 Za śp. Michała Niedzielaka w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Michała Gogół w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Stanisława Szczepańskiego