7.00 Za śp. Annę Budnicką w 8 r. śm.
17.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Roberta Bodęga /pog./
18.00 Za śp. Danutę Kierzkiewicz w 3 r. śm.