7.00 Za śp. Jerzego Floriańczyka /pog./
17.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
18.00 1) Za śp. Marcina i Tadeusza Masiewiczów
2) Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./