7.00 Za śp. Janinę Bodnar /pog./
18.00 Za śp. Rodziców Władysława i Teresę Kwiatkowskich