7.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./
18.00 Za śp. Piotra Czarneckiego /pog./