7.00 Za śp. Wiesława Kuźniewskiego
18.00 Za śp. Annę i Feliksa Ciuchta