7.00 Za śp. Wandę Nowak /popog./
17.00 Za śp. Romana Pastyrnaka w 1 r. śm.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny i Damiana oraz ich dzieci
18.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /popog./
18.00 Za śp. Alicję Zajdel