7.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
17.00 Za śp. Walentego i Helenę Lorenz i zmarłych z rodziny
18.00 Za śp. Franciszka Czekaj
18.00 Za śp. Halinę i Józefa Gąsiewskich