7.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
17.00 Za śp. Karola Krawca w 2 r. śm.
18.00 1) Za śp. Jana Łazarskiego /pog./
2) Za śp. Danutę Markowską