7.00 Za śp. Jana Łazarskiego /pog./
7.00 Za śp. Andrzeja Wierzchowskiego
7.00 Za śp. Edwarda /40 r. śm./ i Krystynę /15 r. śm./ Grzegorzewskich
7.00 W intencji nowożeńców Magdaleny i Grzegorza Kusiak
18.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./