7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
7.00 Za śp. Joannę Welenc – Antczak
18.00 Za śp. Dziadków Józefa Pazia, Józefa Dasiewicza i Tadeusza Włodarczyka