7.00 Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./
7.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./
7.00 Za śp. Marię Woińską w 2 r. śm
7.00 O zdrowie dla Łucji
18.00 Za śp. Jana Łazarskiego /pog./