17.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
18.00 W intencji Bogu wiadomej
18.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./