7.00 Za śp. Sławomira Wesołowskiego /pog./
17.00 Za śp. Kazimierę Lewandowską
18.00 Za śp. Tadeusza Petrykowskiego
18.00 Za śp. Genowefę i Stanisława Kopczyńskich