8:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
9:30 + Ryszarda Kazimierczaka (2 greg.)
9:30 + Stefanię Skubiszewską i Władysława Jankowskiego
11:00 + Antoninę i Władysława Niklas
11:00 + Teresę Kwiatkowską, Jadwigę i Stanisława Kwiatkowskich, Wiesława i Bronisławę Kwiatkowskich
12:30 + Radosława Iwańskiego (pog.)
18:00 + Arkadiusza Kołodziejskiego (pog.)